Centrum
 Mandala
 Mandala cd.
 Thanka
 Thanka cd.
 Czopa
 Tulku
 Wyrocznie

 Milarepa...
 Amnesty...
main site news petitions contact advertising


Zobacz stronę z pełnym wyjaśnieniem symboliki mandali.

Zdjęcie pochodzi z Dni Tybetu, które miały miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Publikujemy za zgodą HFPC.

walokiteśwara (sans.), Czenrezig (tyb.) jest Bodhisattwą, uosabiającym oświecone współczucie. W ikonografii buddyjskiej przedstawia się go w wielu różnych postaciach - w Tybecie najpopularniejsze były dwie formy: białe, z czterema lub tysiącem ramion. (Każdy element postaci bóstwa ma symboliczne znaczenie; i tak, na przykład, tysiąc ramion Czenreziga, z okiem na każdej dłoni, symbolizuje zdolność do widzenia wszelkich cierpień w całym wszechświecie i niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.)

Wszystkie nauki buddyjskie pochodzą od historycznego Buddy, Siddharthy Gautamy, który żył w Indiach dwa i pół tysiąca lat temu.

Wśród nauk tantrycznych są metody, pozwalające adeptowi oczyścić umysł i ciało, przeobrażając je w czystą istotę, bóstwo, przebywające w czystym otoczeniu - mandali. Bóstwa mandali nie są więc czymś zewnętrznym: symbolizują oświecony stan, którego potencjał, naturę buddy, posiada każda istota.

Zbudowana z kolorowych ziarenek piasku mandala przedstawia siedzibę, pałac Awalokiteśwary. Jest dwuwymiarowym wyobrażeniem trójwymiarowego "boskiego pałacu", w którego centnun znajduje się Bodhisattwa Wiellciego Współczucia, otoczony bóstwami swego orszaku.

Każdy element mandali ma symboliczne znaczenie; nic w niej nie jest przypadkowe. Cztery zewnętrzne ściany pałacu - zbudowane z warstw: białej, żółtej, czerwonej, zielonej i niebieskiej - symbolizują wiarę, dyscyplinę, pamięć, medytację i mądrość. Cztery bramy owych ścian - cztery Niezmierzoności: niezmierzonąmiłość (pragnienie, by wszystkie istoty osiągnęły szczęście i jego przyczyny), niezmierzone współczucie (by były wolne od cierpienia i jego przyczyn), niezmierzoną radość (by nigdy nie były oddzielone od wislkiego szczęścia, w którym nie ma cierpienia) i niezmierzoną bezstronność (by mogły żyć bez przywiązania i niechęci). Kwiat lotosu w centrum mandali symbolizuje tzw. Rodzinę Lotosu, jedną z pięciu Rodzin Buddy, symbolizujących przeobrażenie nieczystych, negatywnych aspektów w ich czyste odpowiedniki (w przypadku Rodziny Lotosu: pożądania - dominującego w sferze, czy też świecie ludzi - w "mądrość rozróżniającą"). Wschodnia, niebieska część mandali symbolizuje Rodzinę Wadżry, przekształcenie agresji i nienawiści w "mądrość podobną zwierciadłu"; południowa, żółta - Rodzinę Klejnotu i przeobrażenie dumy w "mądrość zrównującą"; zachodnia, biała - Rodzinę Koła i oczyszczenie głupoty w "mądrość podobną przestrzeni"; północna, zielona - Rodzinę Miecza i przekształcenie zawiści w "mądrość wszechspełniającą".

Praktykujący Tantrę Awalokiteśwary utożsamia się z bóstwem, wizualizując wszystkie elementy mandali, czystych istot i czystego otoczenia, symbolizujących czysty, najgłębszy aspekt jego samego i otaczającego świata. Według buddystów takie ćwiczenia medytacyjne, oparte na fundamencie rozwijania mądrości i współczucia, mogą przynieść prawdziwe, głębokie duchowe przeobrażenie. Wierzą oni również, że nawet jedno spojrzenie na taką mandalę tworzy pozytywne wrażenie w umyśle i więź z bezczasowym ideałem wszechobejmującego współczucia.

Niszczenie mandal czy figur ofiarnych niemal natychmiast po ich stworzeniu ma nam pomóc w zrozumieniu prawdy o nietrwałości, przemijaniu wszystkich rzeczy i zjawisk.

Przeszłość jest przeszłością, przyszłość może nigdy nie nadejść. Tylko uświadomiwszy sobie nieuchronność własnej śmierci i przemijalność otaczającego nas świata będziemy w stanie w pełni wykorzystać czas, jaki jest nam dany - ten właśnie moment, tę chwilę - dla pożytku i dobra nas samych i wszystkich istot.

up