Centrum
 Mandala
 Mandala cd.
 Thanka
 Thanka cd.
 Czopa
 Tulku
 Wyrocznie

 Milarepa...
 Amnesty...
main site news petitions contact advertising


Thanka czyli malowidło tybetańskie.
Symbolika thanki

Thanka jest artystyczną ekspresją oświecenia. Jej złożona symbolika wyrasta z wizji idoświadczeń dziesiątków pokoleń mistrzów, którzy osiągnęli najwyższy poziom duchowego urzeczywistnienia; opisuje istotę i drogę do osiągnięcia ostatecznego celu - nirwany.

Każde bóstwo, jego kolor, proporcje i atrybuty zostały opisane w starożytnych sadhanach (tekstach mistycznyeh); każdy szczegół odpowiada naturze danego bóstwa. Thanka musi zgadzać sięz owymi opisami; z obrazu, który nie jest zgodny z kanonem, nie ma bowiem żadnego pożytku. Promieniującą energię oświecenia symbolizuje aura i aureola bóstwa.

Bóstwo siedzi na kwiecie lotosu, by przypomnieć, że czyste doświadczenie oświecenia wyrasta z naszego "zwykłego" świata. Symbolizuje to lotos - jego płatków nie plami szlam, z którego wyrasta.

Sposób ułożenia rąk i nóg ma również symboliczne znaczenie. I tak np. pozycja Buddy Śakjamuniego oznacza głębię medytacji. Dotykające Ziemi palce prawej dłoni przypominają historyczny moment pokonania wszelkich pokus w chwili osiągnięcia oświecenia pod drzewem Bodhi.

Atrybuty bóstw podkreślają ich naturę. Budda trzyma w dłoniach żebraczą miseczkę, jedyny "majątek" mnicha, symbolizującą brak przywiązania do materialnego świata. Mandziuśri np.(ucieleśnienie mądrości Buddy) trzyma księgę, Sutrę Doskonałości Mądrości, i miecz, symbolizujący przecięcie zasłon niewiedzy.

Kompozycja thanki odzwiereiedla hierarchię; tylko tło stanowi wyraz artystycznej wyobraźni malarza, musi ono jednak odzwierciedlać harmonię panującą między Dharmą a wszechświatem.

Słońce i księżyc na niebie symbolizują, odpowiednio, mądrość, która rozświetla umysł, i kładące kres cierpieniu współczucie. Razem symbolizują one metody i mądrość - nierozdzielne aspekty oświecenia. Słońce i księżyc symbolizują również dzień i noc, upływ czasu, nie kończące się cierpienie istot i Dharmę w naszym wszechświecie.

W dolnej części każdej thanki maluje się ofiary pięciu zmysłów. Symbolizują one pragnienie adepta praktykującego nauki Buddy ofiarowania "zwykłych" zmysłów, by przeobrazić ich doczesne przywiązanie w atrybuty oświecenia.

Po poświęceniu thanka staje się świętym przedmiotem - "naczyniem" oświeconych bóstw. Należy więc traktować ją z należnym szacunkiem, oddaniem i wiarą.

up