Centrum
 Mandala
 Mandala cd.
 Thanka
 Thanka cd.
 Czopa
 Tulku
 Wyrocznie

 Milarepa...
 Amnesty...
main site news petitions contact advertising
kultura Ludzie małej wiedzy są pyszni,
Mędrcy zaś pełni pokory.
Strumyki są wzburzone,
Ocean - spokojny.


ybetańska kultura jest pod wieloma względami jedyną w swoim rodzaju. Na jej wyjątkowość mają wpływ trzy główne czynniki. Pierwszym z nich jest ziemia - Wyżyna Tybetu. Drugim lud żyjący w harmonii z naturą. Trzecim religia, która wiąże wszystkie elementy w całość. Tybet był dumnym, niezależnym krajem buddyjskim. Jego mieszkańcy pracowali ciężko, lecz stać ich było na wyprawianie licznych świąt i pikników. Praca przeplatała się z modlitwą, a modlitwa z żartami i śmiechem. Jednych słowem były to pomyślne dni.
Pieśń o "pomyślnym dniu"
Ponad bogami i trzynastoma pomyślnymi
Rozbrzmiewa dźwięk konchy z odległej świątyni.
O lamowie i mnisi w żółtych czapkach,
Gdy tak dmiecie w białe konchy,
Z pewnością przywołacie szczęśliwość religii.

Pośród bogów i trzynastu pomyślnych
Wznoszą się ku niebu dymu z niebiańskiego jałowca.
O mężczyźni w lisich czapkach,
Gdy tak palicie słodkie kadzidła,
Z pewnością przywołacie szczęśliwość obyczaju i prawa.

Poniżej bogów i trzynastu pomyślnych
Kobiety podadzą nam herbatę i piwo.
O kobiety z koralami wplecionymi we włosy,
Jeśli przyniesiecie nam wyborne piwo,
Z pewnością przywołacie szczęśliwość wielkiej biesiady.


omyślne dni skończyły się. Od 1950 roku Tybet okupowany jest przez Chiny, które dążą do całkowitego zniszczenia kultury tybetańskiej. Okupanci chcą pozbawić Tybetańczyków tożsamości narodowej i narzucić im własną - komunistyczną ideologię. W swoich działaniach ChRL posuwa się do daleko idących represji, aresztowań, tortur... Jednostki oporne są eliminowane. Politykę Chin porównać można do polityki hitlerowskich Niemiec. Jest jednak jedna różnica - hitlerowscy zbrodniarze zostali osądzeni w Norymberdze, ludzie odpowiedzialni za zbrodnie popełniane w Chińskiej Republice Ludowej pozostają bezkarni. Wspinając się na wysoką, samotną grań,
Spotkałem dziwnego ducha.
Wzniosłem dlań nowe sztandary,
Ofiarowałem słodkie kadzidło,
Niestety, wszystko na nic.
To był okrutny demon.
I oto padam bezbronny.

Ludowa pieśń z Njarondu
up